Kết quả Cúp Việt Nam - Vòng Vong loai
Nam Định

FT

2-0

(1-0)

HA Gia Lai