CLB UAE Nữ

Tên đầy đủ:
UAE Nữ
Ngày Chủ nhà Tỷ số Đội khách hiệp 1
24-10-2021

Myanmar Nữ

2 - 0

UAE Nữ

2 - 0
21-10-2021

Lebanon Nữ

1 - 0

UAE Nữ

0 - 0
18-10-2021

UAE Nữ

2 - 1

Đảo Guam Nữ

1 - 1
06-10-2021

UAE Nữ

0 - 4

Tunisia Nữ

0 - 1
17-06-2019

Georgia Nữ

2 - 1

UAE Nữ

0 - 0
14-06-2019

Georgia Nữ

5 - 1

UAE Nữ

2 - 0
23-11-2017

Malta Nữ

4 - 0

UAE Nữ

3 - 0
12-04-2017

Tajikistan Nữ

0 - 1

UAE Nữ

0 - 0
10-04-2017

Iraq Nữ

0 - 3

UAE Nữ

0 - 1
07-04-2017

UAE Nữ

1 - 1

Bahrain Nữ

0 - 0
05-04-2017

Jordan Nữ

6 - 0

UAE Nữ

3 - 0
03-04-2017

Philippines Nữ

4 - 0

UAE Nữ

2 - 0
09-03-2017

UAE Nữ

1 - 8

Uzbekistan Nữ

1 - 1
18-03-2015

UAE Nữ

1 - 5

Azerbaijan Nữ

0 - 3
15-03-2015

UAE Nữ

3 - 0

Lebanon Nữ

2 - 0