CLB San Diego Wave Nữ

Tên đầy đủ:
San Diego Wave Nữ
Ngày Chủ nhà Tỷ số Đội khách Giải
18-06-2023

San Diego Wave Nữ

03:05

Angel City Nữ

Nữ Mỹ
25-06-2023

San Diego Wave Nữ

09:05

OL Reign Nữ

Nữ Mỹ
02-07-2023

Chicago RS Nữ

07:05

San Diego Wave Nữ

Nữ Mỹ
09-07-2023

San Diego Wave Nữ

09:05

Wash. Spirit Nữ

Nữ Mỹ
20-08-2023

San Diego Wave Nữ

09:05

NJ/NY Gotham Nữ

Nữ Mỹ
26-08-2023

Orlando Pride Nữ

06:05

San Diego Wave Nữ

Nữ Mỹ
04-09-2023

San Diego Wave Nữ

07:05

Houston Dash Nữ

Nữ Mỹ
17-09-2023

San Diego Wave Nữ

09:05

Kansas City Nữ

Nữ Mỹ
01-10-2023

Portland Tho. Nữ

09:35

San Diego Wave Nữ

Nữ Mỹ
08-10-2023

NC Courage (W)

06:05

San Diego Wave Nữ

Nữ Mỹ