Kết quả Hạng 2 Séc - Vòng 30
Vik.Zizkov

23/05/2020

Pardubice

Vik.Zizkov

19-05-2020 Vik.Zizkov 3-6 Taborsko
23-01-2020 Vik.Plzen 0-0 Vik.Zizkov

Pardubice

23-11-2019 Pardubice 1-2 Brno

Phong độ đối đầu

20-07-2019 Pardubice 2-1 Vik.Zizkov
13-04-2019 Pardubice 2-1 Vik.Zizkov
16-09-2018 Vik.Zizkov 4-4 Pardubice
22-04-2018 Vik.Zizkov 0-1 Pardubice
23-09-2017 Pardubice 3-1 Vik.Zizkov
20-11-2016 Vik.Zizkov 2-1 Pardubice
13-08-2016 Pardubice 2-1 Vik.Zizkov
22-11-2014 Pardubice 1-1 Vik.Zizkov
10-08-2014 Vik.Zizkov 1-1 Pardubice
24-05-2014 Pardubice 0-2 Vik.Zizkov