Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 7
Thái Lan

26/03/2020

Indonesia

Thái Lan

19-11-2019 Việt Nam 0-0 Thái Lan
14-11-2019 Malaysia 2-1 Thái Lan
15-10-2019 Thái Lan 2-1 UAE
10-10-2019 Thái Lan 1-1 Congo
10-09-2019 Indonesia 0-3 Thái Lan

Indonesia

19-11-2019 Malaysia 2-0 Indonesia
15-10-2019 Indonesia 1-3 Việt Nam
10-10-2019 UAE 5-0 Indonesia
10-09-2019 Indonesia 0-3 Thái Lan
05-09-2019 Indonesia 2-3 Malaysia

Phong độ đối đầu

10-09-2019 Indonesia 0-3 Thái Lan
17-11-2018 Thái Lan 4-2 Indonesia
17-12-2016 Thái Lan 2-0 Indonesia
14-12-2016 Indonesia 2-1 Thái Lan
19-11-2016 Thái Lan 4-2 Indonesia
07-12-2010 Indonesia 2-1 Thái Lan
20-12-2008 Thái Lan 2-1 Indonesia
16-12-2008 Indonesia 0-1 Thái Lan
02-12-2005 Indonesia 1-3 Thái Lan
19-11-2019 Việt Nam 0-0 Thái Lan