Kết quả Copa America 2020 - Vòng 5
Ecuador

01/07/2020

Brazil

Ecuador

20-11-2019 Ecuador 0-1 Colombia
13-10-2019 Ecuador 1-6 Argentina
11-09-2019 Ecuador 3-0 Bolivia
06-09-2019 Peru 0-1 Ecuador

Brazil

19-11-2019 Brazil 3-0 Hàn Quốc
16-11-2019 Brazil 0-1 Argentina
13-10-2019 Brazil 1-1 Nigeria
10-10-2019 Brazil 1-1 Senegal
11-09-2019 Brazil 0-1 Peru

Phong độ đối đầu

01-09-2017 Brazil 2-0 Ecuador
02-09-2016 Ecuador 0-3 Brazil
05-06-2016 Brazil 0-0 Ecuador
10-09-2014 Brazil 1-0 Ecuador
14-07-2011 Brazil 4-2 Ecuador
30-03-2009 Ecuador 1-1 Brazil
20-11-2019 Ecuador 0-1 Colombia
13-10-2019 Ecuador 1-6 Argentina
11-09-2019 Ecuador 3-0 Bolivia