Kết quả Liên Đoàn Anh - Vòng 2
Bristol City

FT

4-0

(1-0)

Northampton