Kết quả Liên Đoàn Bắc Ailen - Vòng Ban Ket
Ballymena Utd

FT

3-1

(-)

Cliftonville