Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.11
Anh Nữ

FT

1-2

(1-1)

Đức Nữ

Anh Nữ

06-03-2020 Mỹ Nữ 2-0 Anh Nữ
13-11-2019 Séc Nữ 2-3 Anh Nữ
10-11-2019 Anh Nữ 1-2 Đức Nữ

Đức Nữ

10-11-2019 Anh Nữ 1-2 Đức Nữ

Phong độ đối đầu

10-11-2019 Anh Nữ 1-2 Đức Nữ
05-03-2018 Đức Nữ 2-2 Anh Nữ
08-03-2017 Đức Nữ 1-0 Anh Nữ
05-07-2015 Đức Nữ 0-0 Anh Nữ
06-03-2020 Mỹ Nữ 2-0 Anh Nữ
13-11-2019 Séc Nữ 2-3 Anh Nữ
10-11-2019 Anh Nữ 1-2 Đức Nữ