Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì

Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì? Đây là một thuật ngữ quan trọng mà mọi người cần hiểu để đảm bảo rằng họ đang tận dụng hết tiềm năng của các chính sách bảo hiểm của mình. Cùng ketquabongda.com.vn tìm hiểu chi tiết để rõ nhé.

Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì?

  • Giá trị tài khoản trong hợp đồng bảo hiểm, còn được gọi là giá trị tiền mặt hoặc giá trị chuyển đổi, đề cập đến số tiền mà chủ sở hữu của hợp đồng bảo hiểm có thể nhận được từ công ty bảo hiểm nếu họ chọn ngừng đóng các khoản phí hoặc rút tiền từ hợp đồng trước thời hạn.
  • Trong các loại bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm sống toàn bộ cuộc đời (whole life insurance), giá trị tài khoản là số tiền mà chủ sở hữu hợp đồng nhận được nếu họ chọn ngừng đóng các khoản phí định kỳ và hợp đồng đã tích luỹ đủ giá trị.
Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì?

Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì

Giá trị tài khoản thường được tính toán dựa trên các yếu tố như số lượng tiền đã đóng, lãi suất được áp dụng, các khoản phí và chi phí liên quan, và thời gian hợp đồng đã tồn tại. Các hợp đồng bảo hiểm có thể có các quy định và điều kiện cụ thể về việc rút tiền và giá trị tài khoản, do đó, quan trọng nhất là đọc và hiểu các điều khoản của hợp đồng cụ thể mà bạn đang mua.

Sự khác nhau giữa giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại hợp đồng bảo hiểm

Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì

giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì

Sự khác nhau giữa giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại hợp đồng bảo hiểm

Định nghĩa: Giá trị tài khoản là số tiền hiện có trong tài khoản của hợp đồng bảo hiểm. Nó bao gồm cả giá trị cơ bản và giá trị tích lũy thêm (nếu có). Giá trị tài khoản được hình thành từ phí bảo hiểm phân bổ và lãi đầu tư sau khi khấu trừ các loại phí và chi phí khác.

Công thức tính giá trị tài khoản:

  • Giá trị tài khoản cơ bản = Phí bảo hiểm cơ bản – Phí ban đầu – Phí bảo hiểm rủi ro – Phí quản lý hợp đồng.
  • Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) = Phí bảo hiểm tích lũy thêm – Phí ban đầu – Phí bảo hiểm rủi ro – Phí quản lý hợp đồng.

Cách theo dõi: Mỗi năm, công ty bảo hiểm thông báo bằng văn bản về số tiền trong giá trị tài khoản của hợp đồng.

Giá Trị Hoàn Lại:

Định nghĩa: Giá trị hoàn lại là số tiền mà chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhận được khi họ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc khi một sự kiện bảo hiểm xảy ra. Nó được xác định bằng cách trừ chi phí chấm dứt hợp đồng hoặc khoản nợ (nếu có) khỏi giá trị tài khoản của hợp đồng.

Công thức tính giá trị hoàn lại như nào:

  • Giá trị hoàn lại = Giá trị tài khoản – Chi phí chấm dứt hợp đồng hoặc Khoản nợ (nếu có).
  • Cách theo dõi: Thông tin về giá trị hoàn lại được ghi rõ trong bảng minh họa quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Cách quản lý giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì?

Dưới đây là 1 số cách quản lý giá trị tài khoản hợp đồng mà khách hàng cần nắm được:

Xem thêm: Đồng chi trả bảo hiểm là gì? Thủ tục thanh toán bảo hiểm

Xem thêm: Đáo hạn bảo hiểm là gì và những thông tin cần nắm bắt

  • Đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp bạn biết được các khoản phí và lãi suất được áp dụng, cũng như cách giá trị tài khoản được tính toán.
  • Theo dõi giá trị tài khoản của bạn định kỳ để biết được cách nó tăng lên theo thời gian. Các công ty bảo hiểm thường gửi thông báo hàng năm về số tiền trong tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn có lựa chọn về cách đầu tư số tiền trong giá trị tài khoản, hãy tìm hiểu và chọn những tùy chọn đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính và mức độ rủi ro mong muốn của bạn.
  • Nếu hợp đồng của bạn có các tính năng bổ sung như quyền lợi mở rộng hoặc tích lũy lãi kép, hãy tận dụng chúng để tối đa hóa giá trị tài khoản của bạn.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm là gì, qua đó sẽ giúp bạn xây dựng một tương lai mạnh mẽ và bền vững cho mình và gia đình.

Bài liên quan