CLB Newcastle Jets

Tên đầy đủ:
Newcastle Jets

SVĐ: Hunter(sức chứa: 26126)

Thành lập: 2000