CLB Chungbuk Cheongju

Tên đầy đủ:
Chungbuk Cheongju