Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất.

Bóng đá thế giới

BXH Giao Hữu ĐTQG

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
15 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
38 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
50 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
55 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0